RM404 – Kurumsal Risk Yönetimi

[wpcol_1third id="" class="" style=""]Ders Materyalleri[/wpcol_1third] [wpcol_1third id="" class="" style=""]Wall[/wpcol_1third] [wpcol_1third_end id="" class="" style=""]Syllabus[/wpcol_1third_end]

Risk yönetimi artık akademik dünyada bir disiplin, ana bilim dalı olarak yerini almıştır. Risk yönetimi konusu sadece akademik alanda değil faaliyet gösteren her kurumda önemli bir faaliyet kolu olarak da yerini almaktadır. Ancak başta küresel finansal kriz olmak üzere yaşanan ve halen yaşanmakta olan olaylar, skandallar geleneksel risk yönetim tekniklerinin yeterli olmadığını göstermiştir. Tüm bu gelişmelere yanıt vermek üzere tasarlanan alan “Kurumsal Risk Yönetimi”dir. Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) kurumların değerlerine (hissedar değeri) büyük katkıda bulunabilir. Belirsizliklerin belirlenmesi ve bunların yönetim ve karar süreçlerine dahil edilmesi KRY ile mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla KRY, paydaşlar doğrultusunda şirketin değerini arttırmak için şirketlerin risklerini tanımlayan, ölçen, yöneten ve ortaya çıkaran bir süreçtir.

Bu çerçevede KRY çeşitli avantajlar sunmaktadır:

  • Risklerin hangi kaynaklardan ötürü oluştuğunu tespit eder (finansal, stratejik ve operasyonel).
  • Birden fazla riskin aynı anda oluşup birbirleri ile etkileşimi sonucunda oluşturabilecekleri etkiyi ölçer.
  • Kurumun risk iştahını tanımlar ve risk bilgisini stratejik planlama içerisine dahil eder.

Zorunlu olan bu ders dördüncü sınıf Güz Dönemi’nde verilecektir.