ITF150

[wpcol_1third id="" class="" style=""]Ders Materyalleri[/wpcol_1third] [wpcol_1third id="" class="" style=""].[/wpcol_1third] [wpcol_1third_end id="" class="" style=""]Syllabus[/wpcol_1third_end]

Uluslararası Ticaret ve Finansman için Akademik Beceriler (ITF150)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı uluslararası ticaret ve finansman alanında bir derece almak isteyen öğrencilere gereken temel akademik becerileri kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

  • Bu derste başarılı olan öğrenciler şunları yapabilecek durumda olacaklardır.
  • Alandaki gazete yazılarını ve kısa raporları okumak.
  • Alandaki gazete yazılarını ve kısa raporları özetlemek.
  • Araştırma veritabanlarını etkili bir şekilde kullanmak.
  • Power Point sunuşları hazırlamak.
  • Power Point slaytları ile sunuş yapmak.
  • Gerekli hesaplamaları yapmak için Excel kullanmak.
  • Excel’de grafik ve tablo hazırlamak.

Dersin İçeriği: Ders, öğrencilerin sınıfta kısa okuma parçaları ile tanıştırılmasıyla başlayacak ve içeriğin nasıl özetlenmesi gerektiğini öğrenmelerinde onlara yardımcı olacaktır. Sonrasında öğrenciler, gelecek yıllarda alacakları derslerde gereksinim duyacakları yazılım programlarını öğreneceklerdir. Excel ve Power Point becerileri kısa ödevler ile geliştirilecektir.