ITF501

Uluslararası Finansal Piyasalar (ITF501)

Dersin Amacı: Dersin amacı, hızla büyüyüp değişen ve küreselleşen dünya ekonomilerinde, uluslararası finans piyasalar ile uluslararası şirketlerin temel çalışma prensiplerini incelemek ve öğrencilere bu piyasa ve şirketlerde kariyerleri süresince etkin yönetim ve analiz becerilerini kazandıracak gerekli teorik ve pratik altyapıyı sağlayabilmektir.

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

  • Uluslararası finansal yönetim ve ekonomi alanında önde gelen kuramsal bilgilerin, değişen ekonomik koşullara göre nasıl adapte edilebileceğini ve bu bilgilerin pratikte ne kadar kullanıldığını açıklayabilecektir.
  • Uluslararası makroekonomik çevrenin finansal yönetim ve ödemeler dengesi üzerindeki etkilerini analiz edebilecektir.
  • Çağdaş finansman ve risk yönetim araçlarının (forward, swap, futures gibi) uygulama alanlarını anlatabilecektir.
  • Belli başlı kantitatif yöntemleri uluslar arası boyutta finansal yönetime ilişkin karar verme mekanizmalarında kullanabilecektir.
  • Uluslar arası finansal yönetim içerisinde kullanılan terminolojilerin uluslar arası yatırım kararlarında nasıl kullanılacağını açıklayabilecektir.
  • Modern uluslararası finansal yönetim ilkeleri, kavramları ve uygulamalarını hakkında bilgi verebilecektir.

Dersin İçeriği: Küreselleşen ve serbestleşen dünya ekonomisi içerisinde, uluslararası mali piyasalar ve finansal araçlara yön veren temel kavramlar ile uluslararası firmalardaki risk yönetimi ve yatırım kararlarında göz önünde bulundurulması gereken kuramsal ve uygulamaya yönelik temel kavramların incelenmesi amaçlanmaktadır.

Facebook

Twitter

LinkedId

Login Status

You are not currently logged in.