ITF693

Uygulamalı Bilimsel Araştırma (ITF 693)

Dersin Amacı: Öğrenciler doktora adayı olmadan önce bir araştırma eseri tamamlamalıdır. Öğrencilerin çoğunluğu bunu ikinci yıllarında yaparlar. Araştırma konusu, bölüm öğretim üyesinin önerisi ile öğrenci tarafından seçilir ve araştırmanın tasarımı ve yürütülmesi öğrenci tarafından yapılır. Bu eser öğrencinin, bir araştırma sorusu tanımlama, bu soru ile ilgili yazın taramasının ana hatlarını çıkarma, test edilebilir hipotezler oluşturma ve başlangıç testini gerçekleştirme yeteneğini gösterecektir. Öğrenciler test edilmek üzere mevcut veya yeni veri toplamak konusunda sorumlu olacaktır. Bu eser bölüm öğretim üyeleri tarafından öğrencinin orijinal ve titiz bilimsel araştırma yapmaya hazır olup olmadığını belirlemek üzere değerlendirilecektir.

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

  • Bu dersin sonunda öğrenciler araştırma tasarlama becerisini kazabilecektir.
  • Bu dersin sonunda öğrenciler araştırma yürütme becerisini kazabilecektir.
  • Bu dersin sonunda öğrenciler araştırma eseri oluşturma becerisini kazanabilecektir.

Dersin İçeriği: Dersin içeriği öğrencilere araştırma yapabilmek için gerekli beceriyi kazandırmak ve araştırma eseri oluşturmasını sağlamaktır.

Facebook

Twitter

LinkedId

Login Status

You are not currently logged in.