Recommended and Valuable Readings
Para İktisadı - Teori ve Politika
Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay, Prof. Dr. İbrahim Erol, Prof. Dr. Muhamm
Banka İktisadı ve İşletmeciliği
Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay, Doç. Dr. C. Coşkun Küçüközmen, Doç
A'dan Z'ye Bankacılık
Mehmet Vurucu, Mustafa Ufuk Arı
İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı
Hyman P. Minsky                                    
Parasal İktisat Kuram ve Politika
Fatih Özatay                                      
Hava Oyunları
Abidin Paşa
Çağdaş İşletme / Contemporary Business
Louis E. Boone, David L. Kurtz

Facebook

Twitter

LinkedId

Login Status

You are not currently logged in.