Curriculum Vitae

 

 

Prof. Dr. Ali ŞEN

 

 

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans EÜ İstatistik Matematik Ege Üniversitesi

1980

Y. Lisans EÜ E.H.B.E./ Uygulamalı İstatistik Ege Üniversitesi

1982

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Ekonometri/ İstatistik Dokuz Eylül Üniversitesi

1987

Doçentlik İstatistik

1994

Profesör Ekonometri/İstatistik Dokuz Eylül Üniversitesi

2000

2008-2009      İzmir Senkromeç Genel Koordinatör

2009-2010      Kastaş Kauçuk Ticaret Müdürü

2009-              İzmir Ekonomi Üniversitesi Yük. Lisans ve Doktora Dersleri,(devam ediyor)

2009 –             SDB Consulting

Bazı Yönetim Kurulu Üyelikleri:

Senkromeç Sanayi

İzmir Zirai Sulama Ekipmanları

Sismak Otomativ

İnval

Yönetilen Tamamlanmış Bazı Tezler:

DOKTORA TEZLERİ:

“A Study On Six Sigma Applications For Developing Process Performance” DEÜ FBE, Nisan 2008,  Senem Vahaplar

“Veri Zarflama Analizinde Tahminleyicilerin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma” DEÜ SBE, 2003 İpek Deveci Kocakoç,

“Yeni Ürün Geliştirmede Müşteri İstek ve İhtiyaçlarını Teknik Karakteristiklere Dönüştürmeyi Sağlayan Bir Yöntem: Kalite Fonksiyon Göçerimi” DEÜ SBE 2000 , Fatih YENGİNOL,

“Ürün ve Süreç Kalitesini İyileştirmede Kullanılan İstatistiksel Modelleme Teknikleri Üzerine Bir Araştırma”, DEÜ, SBE, 1997, Ali Kemal şehrlioğlu,

“Shewhart Kontrol Kartlarında Kontrol Tarifelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, DEÜ, SBE ,1995, Ali Rıza FROUZANMEHR

Tamamlanmış Bazı Yüksek Lisans Tezleri:

“Süreç Yönetiminde Kalite Yönetim Sistemi Prensiplerinin Uygulanması Üzerine Bir Araştırma” , DEÜ SBE, Mart 2008, Ayşegül GONCA

“Ders Performanslarının Geliştirilmesinde QFD nin Bir Tasarım Aracı Olarak Kullanılması”, DEÜ SBE , 2007, Burak DEMİRTAŞ

“Altı Sigma Yaklaşımı ve ISO 9001 KYS Bütünleştirilmesi ve Bir Firma Uygulaması”, DEÜ SBE , 2007, Duygu ÇAKMAK,

“İş ve Yönetim Problemlerinin Çözümünde TRIZ Yaklaşımının Kullanılması Üzerine Bir Araştırma”, DEÜ SBE , 2006, Şebnem TÜRKMEN

“Süreç İyileştirmede İsraf Denetimlerinin Kullanılması” DEÜ SBE 2004, Hüseyin KELEŞ

“Süreç Haritalama Teknikleri Kullanılarak Süreç Yönetimi Üzerine Bir Araştırma”, DEÜ SBE 2004 Celal Eynullayev,

NOT: Belirtilmemiş çok sayıda çalışma ve tezin dışında henüz devam etmekte olan araştırma projeleri, yayın çalışmaları, yayınlanmamış ve doktora tez çalışmalarının ayrıntıları belirtilmemiştir.

Görevler:

1987                Devlet Bakanlığı ile İŞ ARAMA REHBER Projesi

1987                DEÜ İİBF Bilgi İşlem Birimi Başkanlığı,

1988- 1989     Texas A&M Üniversitesi Araştırma Çalışmaları

1989-2003      İşletme Fakültesi İngilizce Dersler

1990-1994      Ekonometri Bl. Başkan Yardımcılığı

1991                Makine Mühendisleri Odası Kalite Danışma Merkezi Kuruculuğu

1992                BMC NISSAN için “REPORT ON DISTRIBUTION OF DOMESTIC CAR PRODUCTIONS BASED ON CC’S” isimli saha araştırması ve veri analizi projesi,

1992                KOSGEB 11 Kuruluşun Nitelik Gelişim Projesi

1996 1999       Bilgi İşlem Birimi İstişare Kurulu

1998                Dokuz Eylül Üniversitesi Akreditasyon Eğitimleri

1998 2001       Ekonometri Bl Başkanlığı

1999 –             ISQFD Uluslar arası Sempozyum Düzenleme Kurul Üyeliği

2002                DEÜ SBE Toplam Kalite Yönetimi anabilim dalının tüm detaylarını oluşturma.

2004-              ICR AND Akreditasyon Kurul Başkanlığı

2007                Ulusal KFG Sempozyumu Bilim Hakem Kurulu Başkanlığı

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

İstatistiğe Giriş,

Matematiksel İstatistik,

Regresyon Analizi,

Quantitative Methods,

Production and Operations Management,

Quality Planning & Control

Systems Analysis

Reliability Analysis

İstatistiksel Kalite Kontrolu

Süreç Yönetimi

Altı Sigma ve Proses İyileştirme

Yalın Üretim Teknikleri,

Kalite Geliştirme Teknikleri

SCI ve SSCI kapsamındaki yayınlar:

“A six sigma case study in a large-scale automotive supplier company in Turkey” Total Quality Management & Business Excellence , iFirst, 2012, 1–16

“Utilising Surveys for Finding Improvement Areas for Customer Satisfaction along the Supply Chain” International Journal of Market Research Volume 48 Issue 5 2006 p. 623-636.

Not: Bu Alanla ilgili tüm çalışmalardır,

Alan Dergilerinde Yayınlanan Çalışmalar:

“TRIZ and Case Study About Bus Seats” TRIZ Journal Jully 2003 Elektronik dergi.

Ulusal Dergilerde yayınlanmış Bazı Makaleler:

“Çok Değişkenli Kalite Kontrolu” DEÜ İİBF Dergisi Cilt 14 Sayı 1 1999

“Taguchi ve Yanıt Yüzeyi Felsefelerinin Birlikte Ele Alınması: Çarpıklığın Modellenmesi” Mühendis ve Makine Ocak 1999

“Taguchi Metotlarından Alternatif Kayıp Fonksiyonları ve S/N Oranları” Mühendis ve Makine 1998

“Ölçüm Sistemlerinin Değerlendirilmesi” , DEÜ İİBF Dergisi Cilt 11 1996

“Taguchi Yaklaşımı ve Deney Tasarımı I” , Mühendis ve Makine Kasım 1996

“Taguchi Yaklaşımı ve Deney Tasarımı II” , Mühendis ve Makine Aralık 1996

“ISO 9001 KGS Modellerine İstatistiksel Tekniklerin Entegrasyonu” DEÜ İİBF Dergisi Cilt 9 1994

“Regresyon Analizinde Model Kurma Süreci ve Modelin Doğrulanması Üzerine Bir İnceleme” DEÜ İİBF Dergisi Cilt 6 1991.

“Regresyon analizinde Değişkenler Üzerine Uygulanan Transformasyonlar” DEÜ İİBF Dergisi Cilt 6 1991.

“İstatistiksel Kontrol Kartlarında Yeni Bir KÜTOP Tarifesi” DEÜ İİBF Dergisi, Cilt 5 1990

Uluslar Arası Sempozyumlarda Sunulan Yayınlanmış Bazı Bildiriler:

“MATERIAL MICROCRACK FAILURE EFFECTS BASED ON RESIDUAL STRESS EVALUATIONS” SAE technical paper offer/number 12M-0166, to be presented at SAE 2012 World Congress 2012,

“Kurum Kültürü ve Performansın İyileştirilmesinde Liderliğin Rolü” , Globalleşme Sürecinde Kafkas ve Merkezi Asya Uluslar arası sempozyum, Bakü 2007

“The Use of Harrington Criteria in Business Process Performance Management”  ICBME Volume 3 2006.

“Innovative Strategies versus Strategic Innovation: Building Creative Strategy with Business TRIZ”, 12th ISQFD Tokyo , 2006

“Cultural Deployment by Matrix Reflections”, 12th ISQFD Tokyo , Japan  2006,

“Improving QFD Performance: FMEA Approach ”, 11th ISQFD İzmir , Türkiye 2006,

“Improving Order Handling Process in Food Package Supply : A Case Study ”, 11th ISQFD İzmir , Türkiye 2006,

“Deploying Critical Success Factors and Leadership Qualifications”, 10th ISQFD Monterrey Mexico , 2005,

“How to Measure The Performance of The Overall Deployment Process” 11th USA QFDS Michigan USA 1999

“Analyzing The Performance of The Industrial Processes With The Procedure of Combining Multivariate  Statistical Quality Control and Change Point Analysis” HDM 2008 Kabul edilen bildiri,

Ulusal  Sempozyumlarda Sunulan Yayınlanmış Bazı Bildiriler:

“The Relationships Between HARRINGTON Criteria and Laws of FIFTH Discipline” II. Ulusal KFG Sempozyumu, İzmir 2008,

“Hedeflerin Yayılımı ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Four Panel Chart”,YA/EM 2007

“Otomativ Endüstrisinde Ürün Geliştirmede Güvenilirlik Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma” 5. İstatistik Kongresi , Antalya 2007,

“İmalat Süreçlerinde Değişkenliği Azaltmak için İstatistiksel Mühendislik Algoritmalarının Kullanılması Üzerine Bir Araştırma”, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Malatya , Mayıs,2007

“Altı Sigma Eğitim Tasarımlarının Projelerin Performansı Üzerindeki Etkileri” 5. İstatistik Kongresi , Antalya 2007,

“Otomativ Sektöründe Bir Altı Sigma Uygulaması” 5. İstatistik Günleri, Antalya , 2006

“Yeterlilik Analizlerinin Kontrol Planı Oluşturmadaki Yeri ve Önemi” 4. İstatistik Kongresi , Antalya 2005,

“Sürdürülebilirlik Metodolojisinin Geliştirilmesi” 4. İstatistik Kongresi , Antalya 2005,

“Göktepe ‘de Kısıtlar Teorisi Uygulamaları” I. Ulusal KFG Sempozyumu, İzmir 2002,

“Kavramsal Sistemlerin FMEA QFD ve Güvenilirlik Analizi Yaklaşımı ile İncelenmesi” 4. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu , Antalya ,1999

“Ekonometri Bölüm Programlarının Hazırlanmasında KFG Kullanılması Üzerine Bir Araştırma”, 4. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu , Antalya ,1999

“EWMA Kontrol Kartlarının Simulasyon Yolu ile SHEWHART ve CUSUM Kntrol Kartları ile Karşılaştırılması”, DİE Araştırma Sempozyumu, Ankara ,1996

“Mikro ve Makro Kalite Politikaları”, Toplam Kalite Yönetiminde TÜRKİYE Perspektifi Sempozyumu, İSTANBUL, 1994

“Ege Bölgesi Sanayisinin ISO 9001 KYS Entegrasyonu”, Sanayi Kongresi, 1993

“FIR Özellikli CUSUM Tarifelerinin Özellikleri” Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde İşletmecilik Bilimi ve Uygulamaları,  DEÜ Manisa İİBF, 1991,

NOT: Yayınlanmamış Bildiriler ile yayınlanmış olmasına rağmen ana çalışma sahasına biraz daha uzak olan çalışmalar belirtilmemiştir.

Sonlandırılmış Bazı Projeler:

 • T.C. Devlet Bakanlığı İş Arama Rehberi Proje Asistanı, 1987
 • Tansaş Süpermarketlerinde Barkodlu sisteme geçiş 1987
 • KOSGEB kapsamında 8 kuruluşa KYS kurulması 1991-1994
 • Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Kalite Danışma Merkezinin Kurulması 1992
 • Dokuz Eylül Üniversitesinde Toplam Kalite Yönetimi Programının Oluşturulması, 2001
 • Ege Endüstri Altı Sigma Yeşil Kuşak Yetiştirme Programı 12 Yeşil Kuşak ve 12 Proje            2005-2006
 • EBSO Otomativ Grubu Üyelerine Yönetim Temsilcisi Yetiştirme Programı 2006
 • EBSO Perşembe Toplantıları 2007
 • Olgun Çelik Yeşil ve Karakuşak Sertifikasyonu (17 Kişi) 2009
 • ICR ve AND Akreditasyon süreci yönetimi,
 • AOSB 2000 Kişiye Yönelik İş ve Çalışma Disiplini Eğitimi Eylül Aralık 2010
 • İzmir AOSB Bünyesinde MBA programı düzenleme,
 • Turmesad Proje ve Eğitimleri Ekim 2010 – Mart 2011,
 • Saf-Korsini İmalat Hatalarını Azaltma Programı,
 • Korsini Akademi Personel Yetiştirme Programı,

Sürdürülmekte Olan Projeler:

 • Otto Zenith aracılığı ile TSRB maliyt azaltma çalışmaları,
 • Asil Çelik 6 Sigm İyleşirme Çalışmaları
 • Kütaş Altı Sigma İyileştirme Projeleri,
 • Olgun Çelik Altı Sigma İyileştirme Çalışmaları
 • Etkinlik ve Verimlilik Odaklı Bir KYS prensiplerinin oluşturulması
 • Ar-Ge Personeli Yetiştirme Programı
 • İdeallik İlerlemesi Altyapısı Çalışmaları,
 • Olgun Çelik Ar-Ge Programı
 • SESA Yönetim etkinlik GeliştirmeProgramı
 • Ege Endüstri Ar Ge Programı
 • KGT Sistem İyileştirme çalışmaları
 • Özteknik Motorlu Araçlar Otomotiv Süreç Yönetimi,

Danışmanlıklar:

Tüm danışmanlıklar danışmanlık hizmeti alan kuruluşlarının performanslarını geliştirme amaçlı olarak yapılmış ve üç seviyeli hizmet prensibi ile gerçekleştirilmiştir.

Birinci seviye hedef belirleme ve planlama seviyesidir. İkinci seviye planlanan faaliyetlerin kuruluş tarafından gerçekleştirilmesi aşamasında destek danışmanlığıdır. Üçüncü seviye ise kuruluş çapında bilinç oluşturmak adına eğitim danışmanlığı seviyesidir.

Yönetim, ISO/TS 16949, ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 Yalın Üretim Altı Sigma Danışmanlığı,İnsan Kaynakları,

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERDİĞİ BAZI KURULUŞLAR:

Firma Adı Kapsamı Verilen Danışmanlık Hizmeti
Dirinler Makine San. Tic.A.Ş Eksantirik Ve Hidrolik Pres ,CNC Torna,Matkap Üretimi, Montaj, Satış, Satış Sonrası Hizmetler Yönetim, İnsan Kaynakları,  OHSAS 18001 Danışmanlığı
Dirinler Döküm San. Ve Tic. A.Ş. Otomativ, Makine, İnşaat, Tekstil, Gemi İnşaat Ve Ağır Sanayiye Yönelik Pik Ve Döküm Parça Üretimi 9001-2000, İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Sismak  Otomativ San. Ve Tic. A.Ş. Mekanik Direksiyon Kutusu, Rot Başı, Rotil, Rot Mili, Tasarım, Üretim, Satış ISO-TS 16949, 5S Danışmanlığı
Sarıgözoğlu Hidrolik Makine Ve Kalıp San. A.Ş Otomotiv Beyaz Eşya Yan Sanayi Yönetim, Altı Sigma, ISO TS 16949 Danışmanlığı
Ege Endüstri Ve Tic. A.Ş. Dingil Ve Dingil Kompanentleri Üretimi Eğitimler Ve Altı Sigma  Danışmalığı
Mensan Otomativ  Ve Makine Aksamı San. Ve Tic. A.Ş Fren Diski Üretimi ISO 16949 Danışmanlığı
Renkler Makine  Ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. Sac İşleme, Şekil Verme, Talaşlı İmalat ISO 9001-2000, 5S, TPM Danışmanlığı
İzmir Senkromeç San. Tic Ltd. Şti. Dişli Ve Mil Tipi Çelik Parçalar, Çatal Ve Burç Üretimi Ve Tasarımı ISO 16949, ISO 14001, 17025 Danışmanlığı
Sesa Ambalaj Ve Plastik San Tic. AŞ. Lavine Bobinler, Lavine Torbalar Ve Diğer Filmler PVC Sleeve Ve Body Sleeve Üretimi ISO 9001, SMED Danışmanlığı
Yeni Konak A.Ş. Giyim Ve Dayanıklı Eşya Satışı Yönetim, ISO 9001-2000 Danışmanlığı
Olgunçelik San. Ve Tic. A.Ş. Parabolik Ve Konvansiyonel Makas, Viraj Çubuğu , Greyder Bıçağı, Reaksiyon Üretimi, ISO 14001, ISO 16949, Altı Sigma
İzmir Döküm Zirai Sulama Ve Döküm Parçaları San. Tic. Ltd.  Şti. Pik Ürünler, Demir Ürünler, Küresel Vanalar Yönetim, ISO 9001-2000, 5S Danışmanlığı
Kastaş Kauçuk San. Tic. A.Ş. Nutrink, Packingler, Toz Keçeler, Teflon Sızdırmazlık Elemanları, Kompakt Setler, Hidrolik Ve Pnomatik Sızdırmazlık Elemanları Üretimi ISO 16949, OHSAS 18001, ISO 14001 Danışmanlığı
Eken Oto Ltd. Şti. Orta Ve Ölçekli Hasarlarda Boya İşleri ISO 9001-2000 Danışmanlığı
Şimşekler Yangın Söndürme Araçları, İş Güvenlik Gereçleri San. Tic. Ltd. Şti. Yangın Söndürme Araçları OHSAS 18001, ISO 9001 Danışmanlığı
İnval Vana San. Ltd. Şti. Vana, Çamur Kutusu Üretimi 5S, ISO 90001-2000 Danışmanlığı
Yüksek  Teknoloji A.Ş. Mayın Detektörü, Uçak Çalıştırıcı, Roketatar Konmel Ünitesi, Uçak Tutucu Bariyer Sistemleri ISO 9001- 2000 Danışmanlığı ve Eğitimler
A Duş Duşakabin İnşaat, Turizm Dayanıklı Tüketim Malları San. Tic. Ltd. Şti. Duşakabin Üretimi Ve Montajı ISO 9001-2000, CE Danışmanlığı
Demirağ Prefabrike Beton Yapı San. Ve Tic. A.Ş. Prefabrike, Betonerme Ve Karkas Yapı Elemanları ISO 9001 Danışmanlığı
Ekipsan Kalıp Ve Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti Moped Dişli, Klima Konsolu, Sac Parça Şekillendirme Ve Lazer Kesim 5S, TPM, ISO 16949 Danışmanlığı
Tokez Yağ Keçeleri San. Ve Tic. A.Ş. Yağ Keçesi ISO 16949 Danışmanlığı
Nesan Otomotiv Ltd. Şti Kontaklar, Münşirler, Devre Kesiciler, Marş Röleleri, Depo Kapakları, Kapı Kolları ISO 16949, ISO 14001 Danışmanlığı
İzmir Kalıp Ltd. Şti ISO 9001-2000 Danışmanlığı, 5S Danışmanlığı

Sanayi ve Hizmet Kuruluşlarına Yönelik Verilen Eğitimler:

1990 yılı başından itibaren aşağıda belirtilen konularda sanayicilere yönelik verilen eğitimlerde bir kişinin 8 saat eğitim alması bazında 200 000 kişi (Her birinin 8 saat eğitim alması şartı ile) kilometre taşı aşılmıştır.

Verilen Eğitim Konularının Genel Çerçeveleri

Kalite Yönetim Sistemlerine ait:

 • Temel Kalite Bilinçlendirme
 • ISO 9001 Temel Bilgilendirme
 • ISO 9001 Dokümantasyon
 • Süreç Yönetimi
 • Kalite İyileştirme Teknikleri
 • Müşteri Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme
 • İç Tetkik

Çevre Yönetim Sistemlerine ait:

 • Temel Çevre Bilinçlendirme
 • ISO 14001 Temel Bilgilendirme
 • ISO 14001 Dokümantasyon
 • Süreç Yönetimi
 • İyileştirme Teknikleri
 • Çevre Envanteri Ölçme ve Değerlendirme
 • İç Tetkik

Otomotiv Sektöründe Kalite Yönetim Sistemlerine ait:

 • Temel Kalite Bilinçlendirme
 • ISO/TS  16949 Temel Bilgilendirme
 • Otomativde Süreç Yaklaşımı
 • APQP
 • PPAP
 • MSA
 • FMEA
 • Kontrol Planı Oluşturma
 • SPC
 • Süreç Yönetimi
 • Kalite İyileştirme Teknikleri
 • Müşteri Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme
 • İç Tetkik

Sınıflandırılmamış Konular

 • Altı Sigma Yeşil Kuşak
 • Altı Sigma Kara Kuşak
 • Yalın Üretim Uzmanı
  • Değer Akış Haritalama
  • 5S
  • TPM
  • SMED
  • KANBAN
  • Jidoka ve POKA YOKE
  • HÜCRESEL İMALAT
  • Yönetici Geliştirme Programları:
   • Stratejik Planlama
   • Kurum Kültürü
   • Ar-Ge Yönetimi
   • QFD
   • Çalışma Yaşamının Sosyal Yasaları,
   • Müşteri Değer Teklifi
   • Maliyet Düşürme Teknikleri,
   • Proje Planlama
   • Tutum ve Davranış Geliştirme
   • İletişim
   • İş ve Çalışma Disiplini
   • ISO 9001 Baş Tetkikçi Eğiticiliği
   • ISO 14001 Baş Tetkikçi Eğiticiliği
   • ISO 18001 Baş Tetkikçi Eğiticiliği

Facebook

Twitter

LinkedId

Login Status

You are not currently logged in.