FIN502

Bankacılık Yönetimi (FIN502)

Dersin Amacı: Dersin temel amacı öğrencilere genelde bankaları, özelde ise hızla değişen finansal ortamı anlamalarını sağlamaktır. Bugün bankalar ve finansal kurumlar değişimin de getirdiği baskılar neticesinde oldukça sert ve yıkıcı bir ortamda faaliyetlerini sürdürmektedirler ve banka yöneticileri ve potansiyel bankacılar bu değişimin farkında olmak durumundadırlar. Bu nedenle dersin amacı katılımcılara finansal kurumların yönetilmesi sürecindeki temel bankacılık ve finans kavramlarını öğretmektir. Kurs aynı zamanda banka yöentiminin temel bileşenleri olarak risk ölçüm ve yönetimi ve aktif pasif yönetimi ile bankacılıkta karar verme süreçlerini de kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

  • Bu ders tamamlandığında, öğrenci bankacılık sektörünün genel görünümü ve tabi olduğu düzenleme hakkında bilgi verebilecektir.
  • Banka performans analizi ve sabit getirili menkul kıymet fiyatlaması yapabilecektir.
  • Faiz Oranı Riski Yönetimi kapsamında Boşluk, Duyarlılık ve Durasyon analizinin nasıl yapıldığını açıklayabilecektir.
  • Faiz Oranı Riski Yönetiminde türev ürün kullanma becerisini kazanmış olacaktır.
  • Bankanın fon kaynakları ve likidite yönetimini analiz edebilecektir.
  • Kredi politikası ve borç vermedeki temel hususları sıralayabilecektir.
  • Sermayenin Etkin Kullanımı hakkında örnek verebilecektir.
  • Tüketici ve ticari kredi taleplerinin değerlendirilmesi ve yatırım portföyünün yönetimini açıklayabilecektir.

Dersin İçeriği: Dersin içeriği öğrencilere genelde bankaları, özelde ise hızla değişen finansal ortamı anlamalarını sağlamak ve bunların yanı sıra banka yöentiminin temel bileşenleri olarak risk ölçüm ve yönetimi ve aktif pasif yönetimi ile bankacılıkta karar verme süreçlerini de kapsamaktadır.

Facebook

Twitter

LinkedId

Login Status

You are not currently logged in.