ITF208

[wpcol_1third id="" class="" style=""]Ders Materyalleri[/wpcol_1third] [wpcol_1third id="" class="" style=""]Wall[/wpcol_1third] [wpcol_1third_end id="" class="" style=""]Syllabus[/wpcol_1third_end]

Finansal Makroekonomi (ITF208)

Dersin Amacı: Dersin temel amacı finansal kurumların ve finansal piyasaların modern makroekonomide, özellikle durgunluk ve krizlerdeki rolünü anlamaya çalışmaktır. Finansal sistemler ve ekonomik performans arasındaki bağlantıları teorik ve ampirik olarak tartışmak bu çerçevede ele alınacak vak’a analizleri yoluyla spesifik iş çevrimlerini tespit ederek değerlendirmektir.

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

  • Finansal gelişmenin tarihini anlatabilecektir.
  • İş çevrimleri ve finansın makroekonomik teorilerini açıklayabilecektir.
  • Keynesyen, monetarist ,neoklasik ve finansın yeni kurumsal teorilerini tartışabilecektir.
  • Risk Modelleri ve Kredi Maliyetini açıklayabilecektir.
  • Kredi tayınlama modellerini uygulayabilecektir.
  • Para ve İstikrar Politikalarında finansal sistemlerin rolünü tartışabilecektir.
  • Bankacılık krizleri, varlık balonları, sermaye kaçışı ve uluslararası finansal krizler hakkında bilgi verebilecektir.
  • Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgi verebilecektir.

Dersin İçeriği: Dersin içeriği finansal kurumların ve finansal piyasaların modern makroekonomide, özellikle durgunluk ve kriz dönemlerindeki rolünü ortaya koymaktır.