ITF301

.

Uluslararası Finans (ITF301)

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, hızla büyüyüp değişen ve küreselleşen dünya ekonomilerinde, uluslararası finans piyasaların çalışma prensiplerini incelemek ve öğrencilere bu piyasa ve şirketlerde kariyerleri süresince etkin yönetim ve analiz becerilerini kazandıracak gerekli teorik ve pratik altyapıyı sağlayabilmektir.

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

  • Uluslararası finansal yönetim, uluslararası ekonomi ve finans alanında önde gelen kuramsal bilgilerin, değişen ekonomik koşullara göre nasıl adapte edilebileceğini ve bu bilgilerin pratikte ne kadar kullanıldığını açıklayabilecektir.
  • Uluslar arası makroekonomik çevrenin finansal yönetim üzerindeki etkilerini ve değişen makro ekonomik koşulların döviz, faiz, enflasyon üzerindeki etkisini analiz edebilecektir.
  • Çağdaş finansman ve risk yönetimi araçlarının (forward, swap, futures gibi) uygulamalarını ve döviz kuru riskinin firmaların uluslararası faaliyetleri üzerindeki etkisinin nasıl minimize edilebileceğini hesaplayabilecektir.
  • Belli başlı kantitatif yöntemlerin, uluslar arası boyutta finansal yönetime ilişkin karar verme mekanizmalarında nasıl kullanıldığını açıklayabilecektir.
  • Uluslar arası finansal yönetim içerisinde kullanılan terminolojilerin uluslar arası yatırım kararlarında nasıl kullanılacağını ayırt edebilecektir.
  • Modern uluslar arası finansal yönetim ilkelerini, kavramlarını ve uygulamalarını tanımlayabilecektir.

Dersin İçeriği: Küreselleşen ve serbestleşen dünya ekonomisi içerisinde, uluslararası mali piyasalar ve finansal araçlara yön veren temel kavramlar ile uluslararası firmalardaki risk yönetimi ve yatırım kararlarında göz önünde bulundurulması gereken kuramsal ve uygulamaya yönelik temel kavramların incelenmesi amaçlanmaktadır.

Facebook

Twitter

LinkedId

Login Status

You are not currently logged in.