ITF407

Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları (ITF407)

Dersin Amacı: Dersin amacı, hızla büyüyüp küreselleşen dünya ekonomisinde Türkiye dahil, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin ekonomik aktiviteye ve küresel gelişmeye katkılarını makro ekonomik açıdan inceleyip ve irdeleyerek, global ekonomideki gelişimin öğrenciler tarafından anlaşılmasına katkıda bulunmak, öğrencilerin gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki güncel gelişmeleri takip etmeleri ve analiz becerilerini geliştirmeye temel hazırlamaktır.

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

  • Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin hangi ekonomik ölçütler açısından değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyabilecektir.
  • Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin belli başlıları hakkında ayrıntılı bilgi verebilecektir.
  • Gelişmekte olan ülkelerin Türkiye ile olan ekonomik ilişkileri, benzerlik ve farklılıklarını tartışabilecektir.
  • Gelişmekte olan ülke ekonomilerinden biri olan Türkiye’nin cari ekonomik durumunu açıklayabilecektir.
  • Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin gelişmiş ekonomilerle olan ilişkilerini ve etkileşimlerini değerlendirebilecektir.
  • Global ekonominin ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin güncel gelişmelerini yorumlayabilecektir.
  • Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin temel özelliklerini sıralayabilecektir.

Dersin İçeriği: Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin temel özelliklerinin belirlemek, belli başlı gelişmekte olan ülke ekonomilerinin makroekonomik portresini çizmek ve global ekonomik gelişmeye katkılarını saptamaktır.

Facebook

Twitter

LinkedId

Login Status

You are not currently logged in.