Curriculum Vitae

Doç. Dr. Fatih TANK

Doğum Tarihi

01.06.1973

Ünvanlar

 • Yardımcı Doçent : Kırıkkale Üniversitesi (2003)
 • Doçent : YÖK (Haziran 2010)

Eğitim

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İstatistik Ankara Üniversitesi 1994
Y.Lisans İstatistik Ankara Üniversitesi 1997
Doktora İstatistik Ankara Üniversitesi 2002

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Gebizlioğlu, Ö.L., Tank, F., “Ordering of Claim Size Risks and Actuarial Implications”, İstatistik, Journal of Turkish Statistical Association, 5, 7-12 (2002). (PDF)
 2. Tank, F., Gebizlioğlu, Ö.L., “Sarmanov Distribution Class for Dependent Risks and It’s Application”, Belgian Actuarial Bulletin, 4, 50-52 (2004). (WEB)
 3. Tank, F., Gebizlioğlu, Ö.L., Apaydın, A., “Determination of Dependency Parameter in Joint Distribution of Dependent Risks by Fuzzy Approach”, Insurance: Mathematics and Economics, 38, 189-194 (2006). (SCI) (WEB)
 4. Dalkilic, T.E., Tank, F., Kula, K.S., “Neural networks approach for determining total claim amounts in insurance”, Insurance: Mathematics and Economics, 45, 236-241  (2009). (SCI) (WEB)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Tank, F., 2006, “Sigortacılıkta Koşullandırılmış Parametreler Yardımıyla Elde Edilen Primin Karar Parametreleri Üzerine Etkisi”, Sigorta Araştırmaları Dergisi, 2, 273-279.
 2. Tank, F., Tuncel, A., 2007, “Sosyal Sigortalar Kurumu’nda 2000 ve 2001 Yıllarında 3. Dönemde Sektörler ve Cinsiyete Göre Prim Ödeyen Kişi Sayıları Üzerine Bir Çalışma”, Sigorta Araştırmaları Dergisi, 3, 181-186.
 3. Tank, F., 2008, “Rasgele sayıda bağımlı aktüeryal risklerin beklenen değeri için alt ve üst sınırlar”, İstatistikçiler Dergisi, 1, 164-174.
 4. Tank, F., 2008, “Bağımlı Riskler Üzerine Bir Çalışma”, Sigorta Araştırmaları Dergisi, 5, 19-28.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 1. Tank F., Gebizlioglu O.L., 2001, “On Dependent Risks and Their Distribution” International Congress on Characterizations Modelling and Applications, sf. 116-119 Antalya/TURKEY
 2. Coknaz H., Tanesen B., Tank F., 2005,  “Die Korrelation zwischen der Geschwindigkeit, der Be-weglichkeit und der Schnelligkeit von Türkischen Turne-rinnen“, 17. Sportwissenschaftlicher Hochschultag der Deutscehen Vereinigung für Sportwissenschaft, 346
 3. Gebizlioglu O.L., Tank F., 2005, “On Optimal Risk Decisions as a Characterization Problem” Ordered Statistical Data:Approximations, Bounds and Characterizations, June 15-18, 2005, Izmir University of Economics Department of Mathematics, İzmir, Turkey, pp,48.
 4. A. Apaydın, G. Eroğlu, F. Tank, 2007,”Fuzzy Programming in Risk Analysis”, International Actuarial Meeting on Risk Measures and Solvency Proceedings, pp:869.
 5. F. Tank, Ö.L. Gebizlioğlu, A. Apaydın, 2007, “A Study on Joint Distribution of Fuzzy Dependent Risks”, International Actuarial Meeting on Risk Measures and Solvency Proceedings, pp:872.
 6. Dalkilic T.E., Tank F., Sanli, K.K., 2009, “A New Neural Networks Algorithm and Its Application in Insurance”, 13. International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, pp. 59.
 7. Dalkilic T.E., Kesemen T., Tank F., 2009, “Pareto Distribution and Numerical Characteristics of This Distribution under Uncertainty”, 13. International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, pp. 88.
 8. Kula, K.S., Tank F., Dalkilic T.E., 2009, “An Application of a New Fuzzy Robust Regression Algorithm to Actuarial Science”, 14. International Congress on Computational and Applied Mathematics, pp. 29.
 9. M. Sezdi, A. Akan, F. Tank, 2009, “Anesthetic gas concentration changes related to the temperature and humidity in high and low flow anesthesia”,   Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC 2009. Annual International Conference of the IEEE, pp. 877 – 880 (DOI: 10.1109/IEMBS.2009.5334791)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

 1. Gebizlioğlu Ö.L., Tank F., Yurt S., 1996 , “Kararlı Süreçler Kapsamında Risk ve Mekan Süreçleri” DİE, Araştırma Sempozyumu Bildiri Özetleri, 210-215.
 2. Gebizlioğlu, Ö.,L., Tank, F., 1997, “Risk Süreçleri İçin Karar Vermede Stokastik Sıralamanın Etkisi”, III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:131, sf. 225-229, Bursa-Türkiye.
 3. Gebizlioğlu Ö.L., Tank F., 2000, “Bağımlı Riskler ve Dağılımları”, Biyoistatistik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, sf. 86-95, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.
 4. Tank, F., Gebizlioğlu Ö.L., 2003, “Rasgele Sayıda Bağımlı Kollektif Risklerin Beklenen Değeri İçin Alt ve Üst Sınırlar”, 16-20 Nisan 2003,3. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, sf. 356-359, Antalya/Türkiye.
 5. Tank, F., Gebizlioğlu Ö.L., 2003, “Bağımlı Aktüeryal Risklerin Dağılımı İçin Alt ve Üst Sınırlar”, 11 Aralık 2003, II. Geleneksel Finans Sempozyumu, Marmara Üniversitesi , Bildiri Özetleri Kitapçığı sf.25-26, İstanbul/Türkiye.
 6. Tank, F., Apaydın A., Gebizlioğlu Ö.L., 2004, “Bağımlı Risklerin Ortak Dağılımındaki Bağımlılık Parametresinin Bulanık Yaklaşımla Belirlenmesi”, 20-21 Mayıs 2004, 4. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, sf. 335-341.
 7. Tank, F., Gebizlioğlu Ö.L., 2005, “Hasar Miktarı Dağılımlarının Kuyruk Davranışlarının Benzetim Teknikleri Yardımıyla İncelenmesi”, 8-12 Mayıs 2005, 4. İstatistik Kongresi Bildiri ve Poster Özetleri Kitabı, sf. 78-79.
 8. Tank, F., Gebizlioğlu Ö.L., 2005, “Hasar Miktarı Dağılımlarının Kuyruk Davranışlarının Benzetim Teknikleri Yardımıyla İncelenmesi”, 8-12 Mayıs 2005, 4. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, sf. 125-129.
 9. Tank, F., Gebizlioğlu Ö.L., 2005, “Hasar Miktarı Dağılımlarının Kuyruk Davranışlarının Yangın Sigortası Örneğinde Benzetim Teknikleri Yardımıyla İncelenmesi”, 24 Mayıs 2005, I. Ulusal Sigorta Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, sf. 641-650.
 10. Sezdi, M., Doğruyol, F., Akan, A., Tank, F., “Sıcaklık Değişiminin Anestezik Gaz Konsantrasyonuna Etkisi” 20-24 Mayıs 2009, 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, 1-3. (DOI: 10.1109/BIYOMUT.2009.5130367)

Dersler

2010-2011 Güz Dönemi

 • Izmir University of Economics
  • INS401Introduction to Insurance and Actuarial Mathematics
 • Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü
  • İST415 Nüfusbilim
 • Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
  • Biyoistatistik
 • Middle East Technical University, Institute of Applied Mathematics
  • IAM785 Special Topics: Survival models in actuarial science

2009-2010 Yaz Dönemi

 • Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı
  • 810525 Aktuarya Analizi

2009-2010 Bahar Dönemi

 • Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü
  • İST312 İstatistik Hesaplama

Facebook

Twitter

LinkedId

Login Status

You are not currently logged in.