FIN610

Uluslararası Finansal Yönetim (FIN610)

Dersin Amacı: Dersin amacı öğrencilerin uluslararası finansal yönetimde verilen temel kararları anlamalarını sağlamaktır. Öğrenciler, işletmeler ve uluslararası sermaye piyasaları arasındaki kurumsal ve davranışsal ilişkileri ve aynı zamanda işletmeler ile uluslararası finansal piyasalar arasında gerçekleşen işlemleri inceleyeceklerdir.

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

  • Uluslararası Finansal Yönetimin ilkelerini, kavramlarını ve uygulamalarını açıklayabilecektir.
  • Çok uluslu şirket finansal yönetimi ile uluslararası finans alanları arasında bağlantı kurabilecektir.
  • Değişken makro ekonomik şartların döviz piyasası, faiz ve enflasyon üzerindeki etkilerini tartışabilecektir.
  • Forward, Swap ve Vadeli İşlemler gibi güncel risk ve finansman enstrümanlarını açıklayabilecektir.
  • Uluslararası Finansal Sistem hakkında yorum yapabilecektir.

Dersin İçeriği: İşletme Finansının alanı olan Modern Finansal Yönetimini Çok uluslu şirketlere özgü niteliklerinin altını çizerek uluslararası çerçevede inceler. Bunun gereği olarak uluslararası ekonomik ve parasal çevreyi anlatır ve buna ek olarak da temel finansal analiz araçlarını tanıtır.

Facebook

Twitter

LinkedId

Login Status

You are not currently logged in.