RM497 – Proje: Risk Yönetimi

Seçilecek olan proje konusunun içeriğine bağlı olarak sertifika adaylarının 5,000-10,000 kelime arasında bir projeyi atanacak tez danışmanı nezdinde tamamlamaları beklenmektedir. Muhtelif proje konu ve başlıkları hocaların uzmanlık alanları itibarıyla öğrencilere sağlanacak olup konu seçimi tez danışmanının onayı ile kesinlik kazanacaktır. Ancak dersi alanlar diledikleri takdirde programın amaç ve kapsamı çerçevesinde diledikleri konuyu –hocaların uzmanlık alanlarını da dikkate alarak- seçmekte serbesttirler.

Zorunlu olan bu proje dördüncü sınıf Bahar Dönemi’nde tamamlanacaktır.

Facebook

Twitter

LinkedId

Login Status

You are not currently logged in.