Recommended and Valuable Readings
İşletme İstatistiği
Prof. Dr. Hülya H. Tütek, Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu
Sayısal Yöntemler: Yönetsel Yaklaşım
Prof. Dr. Hülya H. Tütek, Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu

Facebook

Twitter

LinkedId

Login Status

You are not currently logged in.