Halit Soydan

1963-1970 arasında TC Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası Teftiş Kurullarında çalışmış, sonraki yıllarda, sırasıyla Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve Egebank Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

2000’li yıllarda ikisi “Fon”a devredilen üç bankada “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu” adına Yönetim Kurullarında nezaret görevlerinde bulunmuştur.

İzmir’deki iki devlet üniversitesinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde ders vermiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesinde okutulan “Capital Markets” başlıklı basılmış ders kitabı vardır.

Halen, İzmir Ticaret Odası Finans Danışmanlığını yapmakta ve İzmir Ekonomi Üniversitesinde, girişimcilik, finans yönetimi, para ve sermaye piyasaları konularında ders vermektedir.

Facebook

Twitter

LinkedId

Login Status

You are not currently logged in.