Uğur Değirmencioğlu

Ankara 1950 doğumlu olan Uğur DEĞİRMENCİOĞLU Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) İktisat Bölümü mezunudur. Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nde (TÜBİTAK – TÜSSİDE) 2000 yılında başladığı Müdür Danışmanlığı görevini emekli olduğu 2010 yılı Ekim ayına kadar sürdürmüştür. TÜSSİDE’nin 2000 – 2009 yılları arasında verdiği eğitimlere 170 kurumdan yaklaşık 40,000 kişi katılmıştır. Verilen eğitimler arasında “Öğrenme – Tasarım ve Yaratıcılık – Yönetim”, “Öğrenme Programlarının Tasarımı ve Uygulaması (Eğitici Eğitimi), Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme ve Oyun ve Sanat ile Öğrenme eğitimleri yer almaktadır. Değirmenci, özellikle “Öğrenme Programlarının Geliştirilmesi – Eğitici Eğitimi” Programları, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama, Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramları, Proje Yönetimi, “Ahenk” (çok yönlü düşünebilme ve çok yönlü ilişkiler kurabilme) olmak üzere, Ekip Çalışmaları ve Ekip Olarak Sorun Çözme, “Yaratıcılık – Yenilik – Tasarım” (Ar–Ge ve İnovasyon), Yaşayan Öğrenme Merkezi Olarak Müzeler ve daha birçok eğitimde aktif olarak görev almıştır. Birçok proje danışmanlığı da yürüten Değirmencioğlu Deneysel ve Disiplinlerarası Sanat Projelerini de yürütmüştür. Serbest sanatçı, eğitmen ve danışman olarak birçok kurumla çalışmalar yapmıştır. Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi Üyesi olan Değirmencioğlu Drama Lideri ve Drama Eğitmenliği ve Liderliği Sertifika Programı Eğitimcisidir.

Facebook

Twitter

LinkedId

Login Status

You are not currently logged in.