İbrahim Atilla Acar

 Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur. Lisansüstü eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Programında tamamlamıştır.

Akademik hayata 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Anabilim dalında başladı. 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Görevlisi oldu. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Programından “Anayasal Denk Bütçe politikasının Türkiye’de Uygulanabilirliği” isimli doktora teziyle doktor unvanını aldı.

Son dönem çalışmaları 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile ilgili alanlardır. Davranışsal Maliye ve Yakın dönem İktisat Tarihi konularına ilgi duymaktadır. Bunun dışında stratejik yönetim, yüksek öğretim, sağlık ekonomisi alanında tez ve çalışmaları bulunmaktadır. IX. Kalkınma Planı ve X. Kalkınma Planlarında Özel İhtisas Komisyonu üyesi olan Prof. Dr. Acar, Üniversite sıralamaları, Avrupa Üniversiteler Birliği yüksek öğretim değerlendirme ve derecelendirme çalışmalarına katılmıştır. Yerel ve ulusal düzeyde çeşitli TV programlarına katılmış ve iki yıl boyunca Tarım Ekonomisinde haftalık yorumlar programını yürütmüştür.

Düşünürken muhafazakar, yaşarken liberal, konuşurken demokrat bir akademisyendir. 2012 Yılından beri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF Dekanlığını yürütmektedir.

Öğrenim Bilgileri

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İşletme Bölümü 13.07.1990.
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Maliye Anabilim Dalı, 17.10.1995.
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Maliye Anabilim Dalı, 04.03.2002.

İlgi Alanları

mali sosyoloji / davranışsal maliye, bütçe politikası, stratejik yönetim, yüksek öğretimde etkinlik,eğitim ve sağlık ekonomisi, iç denetim, bütçe kuralları, iç kontrol, davranışsal maliye, sağlık ve kurumsal yönetimi, döner sermaye yönetimi, ihale yönetimi / kamu alımları

Facebook

Twitter

LinkedId

Login Status

You are not currently logged in.